Archive by Author

Våra hälsocentraler i Gävleborgs 10-i-topp

Doktoramas hälsocentraler placerar sig även i år i toppen av länets resultat i Nationella patientenkäten. Undersökningen kartlägger varje år patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Svaren som inkommer via enkäten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten blir också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och är ett av flera redskap för styrning och ledning.

Både i Hudiksvall och Söderhamn placerar sig våra tre hälsocentraler på topp-10 när det gäller totala poäng, men även i de olika delområdena som är emotionellt stöd, delaktighet, respekt och bemötande, kontinuitet, information och tillgänglighet. Våra hälsocentraler är i tabellen nedan markerade med fet text:
Gävleborg resultat nationella patientenkäten – doktorama.se

Läs alla resultat direkt och filtrera efter län och kommun på patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2016

Doktorama fusionerar dotterbolag

För att förenkla vår interna administration har vi valt att per den 1 januari 2017 fusionera Doktoramas dotterbolag, som nu samlas under i det befintliga dotterbolag Doktorama i Söderhamn AB.

– När vi skapade ett separat dotterbolag för Håstaholmens HC i Hudiksvall, så var det bland annat på grund av att vi planerade att starta ytterligare hälsocentraler inom ramen för Hälsovalet i Norra Hälsingland, berättar Doktoramas VD Robert Hill.

– Men med tanke på den pågående utredningen om vinster i välfärden så är dessa utvecklingsplaner inte längre aktuella, säger Robert Hill och fortsätter:

– Det är svårt att konkurrera med Region Gävleborgs hälsocentraler, när regionen inte följer gällande lagstiftning och istället skjuter till extra pengar till sina egna hälsocentraler – utöver hälsovalsersättningen, något som vi kritiserat tidigare.

Doktorama i Söderhamn AB är numera huvudman för våra samtliga tre hälsocentraler Oxtorgets hälsocentral, Söderhamnsfjärdens hälsocentral och Håstaholmens hälsocentral. Region Gävleborg och företagets leverantörer har informerats.

Doktoramas hälsocentraler i länstoppen även i år

Även i år hamnar Doktoramas hälsocentraler i länstoppen när det gäller patientnöjdhet. En av hälsocentralerna ligger även i topp på Sverige-listan. Vi lovar att fortsätta utvecklas under 2016 för att även i fortsättningen ge våra patienter en god vård och ett personligt bemötande.

Enligt den nationella patientenkäten, så är Håstaholmens hälsocentral Hudiksvalls bästa hälsocentral och Oxtorgets hälsocentral är Söderhamns bästa. De här resultaten är väldigt glädjande för de som arbetar på hälsocentralerna.

Bakgrund
Undersökningen gjordes i höstas i hela landet för att kartlägga hur patienter upplevt sina besök i primärvården. Patienterna har fått frågor om bl. a. kommunikation, kvalitet, bemötande och hur kunnig personalen är. Vi har fått några av Gävleborgs läns högsta poäng för tillgänglighet, respekt och helhetsintryck.

Vad är patientenkäten?
Alla landets kommuner, landsting och regioner är medlemmar i SKL (Sveriges kommuner och landsting). Varje år gör SKL en ”Nationell patientenkät”. Syftet är att kartlägga hur bra hälsocentralerna möter patientens behov av primärvård.

Vilka frågor tas upp?
I patientenkäten intervjuas människor om sina upplevelser av sin hälsocentral. De får svara på frågor om t. ex. hur lång tid de har fått vänta på att träffa läkare, hur bra läkaren är på att förklara och hur välkommen de känt sig på hälsocentralen.

Hur gjordes 2015 års patientenkät?
Enkäten skickades ut till ett antal slumpvist utvalda patienter som under året besökt sin hälsocentral. Själva hanteringen sköts helt och hållet av ett särskilt företag och hälsocentralerna kan inte påverka varken insamling eller resultatsammanställning.

Läs mer
Vill du titta närmare på resultaten och läsa mer – gå in på patientenkat.se/sv/resultat/ta-del-av-resultat

Helahalsningland.se, reportage: ”Håstaholmens hälsocentral – Hudiksvalls bästa enligt patienterna” – Se reportage och film »

Helahalsningland.se, reportage: ”Oxtorgets hälsocentral i Söderhamn bäst i år igen: ”De bryr sig om patienterna” – Se reportage och film »

Doktorama på helahalsingland.se

Vi söker distriktssköterska

Arbetet som distriktssköterska hos oss ställer stora krav på självständighet, stresstålighet och anpassning till verksamhetens förutsättningar. I praktiken innebär det omväxlande arbetsuppgifter, alltfrån att arbeta med självständig distriktssköterskemottagning till att assistera läkare och rådge patienter per telefon samt provtagning.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som kan sätta in ditt arbete i ett större sammanhang, är strukturerad, kan planera och organisera ditt arbete. Du ska ha lätt för att arbeta självständigt, likaväl som i team. Som person är du stabil och flexibel samt har förmåga att skapa ett positivt klimat och förmedla trygghet. Du arbetar för goda lösningar, är lyhörd och empatisk och har lätt för att samverka.
Du vill ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten. Det är ett krav att samverka över gränser, ta tillvara varandras kompetenser samt respektera andras åsikter, roller och funktioner och verka för att alla ska uppleva arbetsglädje. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Legitimerad sjuksköterska, specialistutbildning såsom distriktssköterska är meriterande. Körkort erfordras.

Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar: Robert Hill, 070-301 90 62, robert.hill@doktorama.se
Lön: Vi tillämpar indivudell lönesättning
Sista ansökningsdag: 16 oktober 2015
Skicka ansökan: Antingen via mail till robert.hill@doktorama.se eller via vanlig post till:
Doktorama Söderhamn AB, Box 162, 826 24 Söderhamn.

Vi söker distriktssöterska

Öppet hus på Håstaholmens hälsocentral

Under två lördagar i november – den 15/11 och den 22/11 – så smygöppnar vi för allmänheten.
Då anordnar vi Öppet hus för att ge Hudik-borna möjligheten att träffa våra medarbetare och se sig omkring i våra lokaler. Hälsocentralen öppnar inte förrän den 1 december, så det här är en chans att på förhand få titta närmare på Hudiksvalls nyaste hälsocentral.

Läs mer på Håstaholmens hälsocentrals webbplats »

Öppet hus på Håstaholmens halsocentral i Hudiksvall i november

Doktorama i Hälsingetidningars reportageserie

Doktorama Robert Hill Ljusnan Hälsingetidningar maj 2014Det fria vårdvalet uppmärksammas just nu i en reportageserie i Hälsinglands tidningar. Anledningen är att det nu har gått fyra år sedan införandet av det fria vårdvalet – i länet kallat Hälsoval Gävleborg – och att man nu gör en uppföljning av reformens effekter.

Valfrihetsreformen gjorde det möjligt för Doktorama att starta ett antal mindre hälsocentraler i Hälsingland och i dagens reportage berättar vi om hur vi genomfört vår hälsocentrals-satsning men också vilka utmaningar som systemet medför.

Se intervju med Doktoramas vd Robert Hill och läs reportaget här:
www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/var-drom-ar-att-oppna-fler-sma-halsocentraler

Doktorama uppmärksammas i Hälsingetidningars reportageserie

Just nu uppmärksammar hälsingetidningarna hälsovalet i form av olika artiklar i en reportageserie. Anledningen är att det fria vårdvalet – i länet kallat Hälsoval Gävleborg – infördes för fyra år sedan och man nu vill göra en uppföljning kring dess effekter.

Valfrihetsreformen gjorde det möjligt för oss att starta flera hälsocentraler i Hälsingland, och i dagens reportage berättar vi om hur vi genomfört vår hälsocentrals-satsning men också vilka systemfel som vi tycker finns.