Doktorama fusionerar dotterbolag

För att förenkla vår interna administration har vi valt att per den 1 januari 2017 fusionera Doktoramas dotterbolag, som nu samlas under i det befintliga dotterbolag Doktorama i Söderhamn AB.

– När vi skapade ett separat dotterbolag för Håstaholmens HC i Hudiksvall, så var det bland annat på grund av att vi planerade att starta ytterligare hälsocentraler inom ramen för Hälsovalet i Norra Hälsingland, berättar Doktoramas VD Robert Hill.

– Men med tanke på den pågående utredningen om vinster i välfärden så är dessa utvecklingsplaner inte längre aktuella, säger Robert Hill och fortsätter:

– Det är svårt att konkurrera med Region Gävleborgs hälsocentraler, när regionen inte följer gällande lagstiftning och istället skjuter till extra pengar till sina egna hälsocentraler – utöver hälsovalsersättningen, något som vi kritiserat tidigare.

Doktorama i Söderhamn AB är numera huvudman för våra samtliga tre hälsocentraler Oxtorgets hälsocentral, Söderhamnsfjärdens hälsocentral och Håstaholmens hälsocentral. Region Gävleborg och företagets leverantörer har informerats.