Doktorama i Hälsingetidningars reportageserie

Doktorama Robert Hill Ljusnan Hälsingetidningar maj 2014Det fria vårdvalet uppmärksammas just nu i en reportageserie i Hälsinglands tidningar. Anledningen är att det nu har gått fyra år sedan införandet av det fria vårdvalet – i länet kallat Hälsoval Gävleborg – och att man nu gör en uppföljning av reformens effekter.

Valfrihetsreformen gjorde det möjligt för Doktorama att starta ett antal mindre hälsocentraler i Hälsingland och i dagens reportage berättar vi om hur vi genomfört vår hälsocentrals-satsning men också vilka utmaningar som systemet medför.

Se intervju med Doktoramas vd Robert Hill och läs reportaget här:
www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/var-drom-ar-att-oppna-fler-sma-halsocentraler