Doktoramas hälsocentraler i länstoppen även i år

Även i år hamnar Doktoramas hälsocentraler i länstoppen när det gäller patientnöjdhet. En av hälsocentralerna ligger även i topp på Sverige-listan. Vi lovar att fortsätta utvecklas under 2016 för att även i fortsättningen ge våra patienter en god vård och ett personligt bemötande.

Enligt den nationella patientenkäten, så är Håstaholmens hälsocentral Hudiksvalls bästa hälsocentral och Oxtorgets hälsocentral är Söderhamns bästa. De här resultaten är väldigt glädjande för de som arbetar på hälsocentralerna.

Bakgrund
Undersökningen gjordes i höstas i hela landet för att kartlägga hur patienter upplevt sina besök i primärvården. Patienterna har fått frågor om bl. a. kommunikation, kvalitet, bemötande och hur kunnig personalen är. Vi har fått några av Gävleborgs läns högsta poäng för tillgänglighet, respekt och helhetsintryck.

Vad är patientenkäten?
Alla landets kommuner, landsting och regioner är medlemmar i SKL (Sveriges kommuner och landsting). Varje år gör SKL en ”Nationell patientenkät”. Syftet är att kartlägga hur bra hälsocentralerna möter patientens behov av primärvård.

Vilka frågor tas upp?
I patientenkäten intervjuas människor om sina upplevelser av sin hälsocentral. De får svara på frågor om t. ex. hur lång tid de har fått vänta på att träffa läkare, hur bra läkaren är på att förklara och hur välkommen de känt sig på hälsocentralen.

Hur gjordes 2015 års patientenkät?
Enkäten skickades ut till ett antal slumpvist utvalda patienter som under året besökt sin hälsocentral. Själva hanteringen sköts helt och hållet av ett särskilt företag och hälsocentralerna kan inte påverka varken insamling eller resultatsammanställning.

Läs mer
Vill du titta närmare på resultaten och läsa mer – gå in på patientenkat.se/sv/resultat/ta-del-av-resultat

Helahalsningland.se, reportage: ”Håstaholmens hälsocentral – Hudiksvalls bästa enligt patienterna” – Se reportage och film »

Helahalsningland.se, reportage: ”Oxtorgets hälsocentral i Söderhamn bäst i år igen: ”De bryr sig om patienterna” – Se reportage och film »

Doktorama på helahalsingland.se