Omdömen om hälsocentraler klara – men varför publiceras de inte?

Varje år sedan 2009 betygsätter patienter vården som de fått på sina hälsocentraler i den Nationella patientenkäten. I enkäten får patienter sätta betyg på exempelvis information, kontinuitet, delaktighet och känslomässigt stöd som givits vid deras privata och offentligt drivna hälsocentraler.

Doktorama har för vana att publicera resultaten av patientenkäten här på webbplatsen och ibland på våra tre hälsocentralers webbplatser. Resultaten från 2019 års patientenkät offentliggjordes i veckan men ännu har varken Region Gävleborg, lokala eller regionala medier publicerat resultaten.

Oxtorget på 6:e plats i Sverige
Men i dagens Expressen publiceras en översikt över de hälsocentraler i Sverige som placerat sig bäst respektive sämst i den årliga enkätundersökningen (länk till Expressens premium-artikel). Doktoramas hälsocentral på Oxtorget i Söderhamn placerar sig på sjätte plats i landet utifrån patientnöjdhet.

Vårdföretagarna sammanfattar enkätresultaten så här:

  • 17 av de 20 vårdcentraler som har högst patientnöjdhet är privat drivna.
  • 69 av de 100 vårdcentraler som har mest nöjda patienter är privat drivna.
  • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
  • Kontinuitet och koordinering är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.

Läs mer på www.vardforetagarna.se/patienttoppen-2019

Vi ser fram emot att framöver läsa mer fakta och diskussioner kring resultaten för Gävleborgs hälsocentraler!

expressen-patientenkat-2019