RSS feed for this section

Archive | Nyheter

Våra hälsocentraler mest omtyckta i länet

Oxtorgets Hälsocentral toppar länslistan över patientnöjdheten igen och som ny tvåa ligger vår nyaste hälsocentral Söderhamnsfärden.

Varje år undersöker Sveriges kommuner och landsting, SKL, hur nöjda patienterna är med sina hälsocentraler. De mäter bl a patienternas åsikter om hälsocentralens bemötande, delaktighet, förtroende och helhetsintryck.
Oxtorgets Hälsocentral har under de senaste åren toppat Gävleborgs länslista – och det gör vi även för 2013. På andraplats i länet kommer vår systercentral Söderhamnsfjärdens Hälsocentral.

Läs mer

Sök själv bland resultaten: npe.skl.se/Oversikt.aspx »
Läs vår sammanställning i pdf-format: Resultat patientenkät Gävleborg 2013 »

Artikel om patientenkäten 2013 på helahalsingland.seDe bästa hälsocentralerna finns i Söderhamn – Artikel på www.helahalsingland.se

Gå till Oxtorgets Hälsocentral »
Gå till Söderhamnsfjärdens Hälsocentral »

Semestervikarier sökes inför sommaren 2014

Sommarvikarier sökes till både Oxtorgets och Söderhamnsfjärdens hälsocentraler.

Är du sjuksköterska, distriktsköterska eller undersköterska och vill jobba hos oss i sommar?
Kontakta oss för mer information. Du kan maila eller ringa för att anmäla ditt intresse till någon av tjänsterna.

Sista dag för intresseanmälan
Den 24 februari 2014.

Kontakta
Robert Hill, verksamhetschef
Tel: 070-301 90 62 eller e-post robert.hill@doktorama.se

Vi bygger för framtiden på Söderhamnsfjärden

Sedan starten för knappt två år sedan har vår verksamhet vuxit i en snabb takt.
Så snabbt att vi redan börjar växa ur våra lokaler och därför nu bygger ut.

I mitten av november kommer vi att flytta upp en del av vår nuvarande verksamhet på Söderhamnsfjärden till planet ovanför.
Vi utökar med ett stort BVC-rum med eget väntrum på övre planet samt ett par behandlingsexpedtioner för samtalsbehandling, även dessa med eget väntrum.

Utöver det kommer vi även att ha ett grupprum samt rum för administration på övre planet.
Det kommer att ge oss möjligheter att fortsätta utveckla och expandera vår verksamhet så att den även i framtiden motsvarar de krav och förväntningar som ställs på oss.

Topp-3 på Patienttoppen

Våra två systercentraler i Söderhamn hamnar på topp tre i mätningen i Gävleborg av kundernas nöjdhet.

Patienttoppen 2013 är en sammanställning av 2012 års landstingsövergripande patientenkät som genomfördes i 14 av Sveriges 21 landsting och regioner. Drygt 111 000 slumpvis utvalda personer har svarat på frågor om upplevelsen av senaste besöket på hälsocentral.

Frågorna är indelade i åtta kategorier, där hälsocentralen kan få mellan 0 och 100 poäng i varje kategori:

  • helhetsintryck
  • bemötande
  • delaktighet
  • information
  • förtroende
  • tillgänglighet
  • upplevd nytta
  • om patienten kunde rekommendera vårdcentralen till andra.

Läs hela listan
www.omvard.se/patienttoppen#topplistan-gavleborg

Oxtorgets HC bäst i test

Oxtorgets Hälsocentral är bäst i år igen.

För tredje året i rad har Oxtorgets Hälsocentral, som ägs av Doktorama AB, fått högst patientbetyg av alla hälsocentraler i Hälsingland i den nationella Patientenkäten som genomförs årligen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Vi är naturligtvis jätteglada för vårt resultat och vi har som mål att ligga i topp även nästa år. Då hoppas vi naturligtvis att även Söderhamnsfjärdens HC får bra omdömen.
Mer information
Patienttoppen: www.omvard.se/patienttoppen