Topp-3 på Patienttoppen

Våra två systercentraler i Söderhamn hamnar på topp tre i mätningen i Gävleborg av kundernas nöjdhet.

Patienttoppen 2013 är en sammanställning av 2012 års landstingsövergripande patientenkät som genomfördes i 14 av Sveriges 21 landsting och regioner. Drygt 111 000 slumpvis utvalda personer har svarat på frågor om upplevelsen av senaste besöket på hälsocentral.

Frågorna är indelade i åtta kategorier, där hälsocentralen kan få mellan 0 och 100 poäng i varje kategori:

  • helhetsintryck
  • bemötande
  • delaktighet
  • information
  • förtroende
  • tillgänglighet
  • upplevd nytta
  • om patienten kunde rekommendera vårdcentralen till andra.

Läs hela listan
www.omvard.se/patienttoppen#topplistan-gavleborg