Våra hälsocentraler i Gävleborgs 10-i-topp

Doktoramas hälsocentraler placerar sig även i år i toppen av länets resultat i Nationella patientenkäten. Undersökningen kartlägger varje år patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Svaren som inkommer via enkäten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten blir också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och är ett av flera redskap för styrning och ledning.

Både i Hudiksvall och Söderhamn placerar sig våra tre hälsocentraler på topp-10 när det gäller totala poäng, men även i de olika delområdena som är emotionellt stöd, delaktighet, respekt och bemötande, kontinuitet, information och tillgänglighet. Våra hälsocentraler är i tabellen nedan markerade med fet text:
Gävleborg resultat nationella patientenkäten – doktorama.se

Läs alla resultat direkt och filtrera efter län och kommun på patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2016