Våra hälsocentraler fortsatt på länstoppen när patienten sagt sitt

I dagarna presenteras resultaten av den årliga patientenkäten, som ägde rum under 2019. Våra tre hälsocentraler placerar sig på plats 1, 5 och 16 av totalt 42 privata och regionägda hälsocentraler:

Tabell resultat nationell patientenkät 2019

Läs alla resultat från patientenkäter i hela landet på patientankaten.se/sv