Vi bygger för framtiden på Söderhamnsfjärden

Sedan starten för knappt två år sedan har vår verksamhet vuxit i en snabb takt.
Så snabbt att vi redan börjar växa ur våra lokaler och därför nu bygger ut.

I mitten av november kommer vi att flytta upp en del av vår nuvarande verksamhet på Söderhamnsfjärden till planet ovanför.
Vi utökar med ett stort BVC-rum med eget väntrum på övre planet samt ett par behandlingsexpedtioner för samtalsbehandling, även dessa med eget väntrum.

Utöver det kommer vi även att ha ett grupprum samt rum för administration på övre planet.
Det kommer att ge oss möjligheter att fortsätta utveckla och expandera vår verksamhet så att den även i framtiden motsvarar de krav och förväntningar som ställs på oss.