Doktorama ägs av medarbetare som är verksamma i företaget. Vi bedriver högkvalitativ och effektiv primärvård på hälsocentraler i Hälsingland.

Om oss

Vi vill bedriva en högkvalitativ och effektiv primärvård i det lilla formatet med hög tillgänglighet, gott bemötande och hög medicinsk kvalitet på våra mottagningar.

Hälsocentraler
Doktorama driver tre hälsocentraler i Hälsingland – två i Söderhamn och en i Hudiksvall.

Ägarskap
Doktorama ägs av ett antal av hälsocentralernas medarbetare.

Vision
Bolagets vision och affärsidé är att bedriva en högkvalitativ och effektiv primärvård i det lilla formatet med hög tillgänglighet, gott bemötande och hög medicinsk kvalitet på våra mottagningar. Vi vill att våra mottagningar ska vara viktiga och centrala för våra medborgare och att vi är förstahandsvalet inom den öppna vården genom våra verksamheters goda verksamhet och rykte.

Robert Hill
VD och verksamhetschef

Länkar till våra hälsocentraler

Håstaholmens Hälsocentral i Hudiksvall »
Söderhamnsfjärdens Hälsocentral i Söderhamn »
Oxtorgets Hälsocentral i Söderhamn »

Kontakt

Doktorama AB
Box 162
826 24 Söderhamn

Telefon
0270-130 65

Företagskontakt
info@doktorama.se

Patientfrågor
Skicka meddelande i säker miljö via e-tjanster.1177.se

nav